Välkommen till Föreningen Stor-Stockholms Koloniträdgårdar

 

Kolonisternas Hus

FSSK är en ideell sammanslutning för våra 72 medlemsföreningar och deras 7000 medlemmar samt för alla som är intresserade av koloniträdgårdar inom Stockholms Stad och på stadens mark utanför kommungränsen. FSSK är en region i Koloniträdgårdsförbundet.

 

 

Sök

FSSK:s kansli har sommarstängt under juli månad, varför det inte går att nå oss per telefon. Akuta ärenden hänvisas till de på hemsidan upptagna adresserna till FSSK:s ordförande eller vice ordförande. E-post kan skickas till info@fssk.se som kontrolleras regelbundet under sommaren.

Vi önskar alla en skön kolonisommar!

Styrelsen

Arkiv