en region i Koloniträdgårdsförbundet

FSSK:s ursprung

I början av 1900-talet kom kolonirörelsen till Stockholm. Förgrundsgestalterna var två socialt engagerade medelklasskvinnor: Anna Lindhagen och Anna Åbergsson.

1906 bildade fröknarna Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm . Sju år senare hade föreningen 17 medlemmar  inte kolonister utan människor som genom frivilligt arbete och penninggåvor stödde kolonirörelsen. 1915 kom så Stockholms Trädgårdskolonistförbund och 1918 Odlingssällskapet i Stockholm med omnejd . Samma år bytte Trädgårdskolonistförbundet  namn till Stockholms Koloniträdgårdsförbund och  tidskriften Koloniträdgården kom ut med sitt första nummer.  1919 förvaltade Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm  16 områden med 2039 koloniträdgårdar. Två år senare tog Stockholms stad över ansvaret för koloniträdgårdarna, Föreningen koloniträdgårdar i Stockholm lades ner och  Stockholms koloniträdgårdsförbund tog  initiativet  till Sveriges koloniträdgårdsförbund –  i dag Koloniträdgårdsförbundet.

1924 bröt sig stockholmskolonisterna ut ur den landsomfattande föreningen och bildade Koloniträdgårdsförbundets Stockholmskrets –  som nu är Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar  (FSSK) som 2016 har 72  medlemsföreningar med ungefär 7 000 kolonister.

FSSK ingår i Koloniträdgårdsförbundet och utgör idag förbundets största region.

Sök
Arkiv