en region i Koloniträdgårdsförbundet

admin

Informationskommittén, minnesanteckningar 22 jan 2018

Minnesanteckningar från mötet den 22 jan 2018

Plats: Kolonisternas Hus

Närvarande: Inger Adolfsson, Marita Anundi Magnusson, Anne-Christine Ekgren, Lennart Engstrand, AnneKristin Johansson och Anna Greta Stenung

 

  1. Anne-Christine öppnade mötet och förslaget till dagordning godkändes.
  2. Kommitténs text till verksamhetsberättelsen 2018 diskuterades och fastställdes.
  3. Verksamhetsplanen för 2018 diskuterades och fastställdes enligt följande:

–  Kommittén ska genomföra den omfattande uppgraderingen av hemsidan.

–  Så snart arbetet med hemsidan godkänts av styrelsen ska medlemsföreningarna informeras om förändringarna och få årets kod till ”Föreningsinloggning”.

–  Foldrar till Nordiska Trädgårdar ska tas fram – den ena för att locka nya kolonister till våra föreningar, den andra för att flera koloniföreningar att bli varse vilka fördelar det innebär att vara medlemmar i FSSK. De här foldrarna kan också komma till användning vid Urban Garden senare i år.

–  Kommittén ska vara beredd på att även i övrigt bidra till FSSKs aktivitet vid Urban Garden.

–  Ett fungerande register över mottagare av information i medlemsföreningarna ska tas fram i samarbete med Koloniträdgårdsförbundet.

–  Hemsidan ska hållas aktuell.

 

  1. Aktualiseringen av hemsidan diskuterades. Lennart och Anna Greta bearbetar förslaget under v 4, och därefter skickas det ut till styrelsen så att den kan ta ställning till det vid mötet den 5 februari.

 

  1. Kommittén träffas nästa gång torsdagen den 1 mars kl 18 i Kolonisternas Hus.

Göran Greider – om trädgårdsodling 2018-01-29

Medlemmar i StockholmsRosen och kolonister inom FSSK (Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar) är välkomna till en kväll med Göran Greider, chefredaktör på Dalademokraten, författare och trädgårdsodlare. Han är en av landets starkaste opinionsbildare. Han har även medverkat i radioprogrammetSpanarna, och deltar ofta i panelen iGodmorgon, världen! i Sveriges Radio P1 samt kommenterar ofta veckans händelser iTV4:s morgonsoffa på fredagar. Greiders bok ´I trädgården hörs andra ekon´ har fått Gartnersällskapets utmärkelse Årets trädgårdsbok 2017.

Tid:  måndag 29 januari kl 18.00

Plats: Studiefrämjandet, Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N.

Anmälan: senast den 21 januari till stockholmsrosen@svenskros.se

Avgift: 60 kr för medlemmar i StockholmsRosen och i FSSK, övriga 100 kr,betalas samtidigt till StockholmsRosens plusgiro nr 42 76 20-0, ange ’Greider’ samt deltagarnas namn.

Vi serverar kaffe/te och smörgås och hembakad kaka. Begränsat antal deltagare.

Har du frågor, kontakta Kerstin Bergmankerstin.bergman@propelex.se

Sök
Arkiv