en region i Koloniträdgårdsförbundet

Okategoriserade

Informationskommittén, minnesanteckningar 22 jan 2018

Minnesanteckningar från mötet den 22 jan 2018

Plats: Kolonisternas Hus

Närvarande: Inger Adolfsson, Marita Anundi Magnusson, Anne-Christine Ekgren, Lennart Engstrand, AnneKristin Johansson och Anna Greta Stenung

 

  1. Anne-Christine öppnade mötet och förslaget till dagordning godkändes.
  2. Kommitténs text till verksamhetsberättelsen 2018 diskuterades och fastställdes.
  3. Verksamhetsplanen för 2018 diskuterades och fastställdes enligt följande:

–  Kommittén ska genomföra den omfattande uppgraderingen av hemsidan.

–  Så snart arbetet med hemsidan godkänts av styrelsen ska medlemsföreningarna informeras om förändringarna och få årets kod till ”Föreningsinloggning”.

–  Foldrar till Nordiska Trädgårdar ska tas fram – den ena för att locka nya kolonister till våra föreningar, den andra för att flera koloniföreningar att bli varse vilka fördelar det innebär att vara medlemmar i FSSK. De här foldrarna kan också komma till användning vid Urban Garden senare i år.

–  Kommittén ska vara beredd på att även i övrigt bidra till FSSKs aktivitet vid Urban Garden.

–  Ett fungerande register över mottagare av information i medlemsföreningarna ska tas fram i samarbete med Koloniträdgårdsförbundet.

–  Hemsidan ska hållas aktuell.

 

  1. Aktualiseringen av hemsidan diskuterades. Lennart och Anna Greta bearbetar förslaget under v 4, och därefter skickas det ut till styrelsen så att den kan ta ställning till det vid mötet den 5 februari.

 

  1. Kommittén träffas nästa gång torsdagen den 1 mars kl 18 i Kolonisternas Hus.

Göran Greider – om trädgårdsodling 2018-01-29

Medlemmar i StockholmsRosen och kolonister inom FSSK (Föreningen Stor-Stockholms koloniträdgårdar) är välkomna till en kväll med Göran Greider, chefredaktör på Dalademokraten, författare och trädgårdsodlare. Han är en av landets starkaste opinionsbildare. Han har även medverkat i radioprogrammetSpanarna, och deltar ofta i panelen iGodmorgon, världen! i Sveriges Radio P1 samt kommenterar ofta veckans händelser iTV4:s morgonsoffa på fredagar. Greiders bok ´I trädgården hörs andra ekon´ har fått Gartnersällskapets utmärkelse Årets trädgårdsbok 2017.

Tid:  måndag 29 januari kl 18.00

Plats: Studiefrämjandet, Brygghuset, Norrtullsgatan 12 N.

Anmälan: senast den 21 januari till stockholmsrosen@svenskros.se

Avgift: 60 kr för medlemmar i StockholmsRosen och i FSSK, övriga 100 kr,betalas samtidigt till StockholmsRosens plusgiro nr 42 76 20-0, ange ’Greider’ samt deltagarnas namn.

Vi serverar kaffe/te och smörgås och hembakad kaka. Begränsat antal deltagare.

Har du frågor, kontakta Kerstin Bergmankerstin.bergman@propelex.se

FSSK har förlängd ansökningstid för ”Ansökan om studiemedel” till 15 oktober.

Koloniträdgårdsförbundet har ändrat ansökningstiden för studiemedel som FSSK inte har nåtts av i tid. Ansökningsblanketter för studiemedel finns på FSSKs hemsida under fliken ”Om oss”, blankett 504. Datum är felaktigt på blanketten men skicka in era ansökningar så fort som möjligt, senast 15 oktober till adress som står på blanketten.

Vid frågor e-post: miljo.studier@fssk.se

Kommittén för Miljö och studier

Sök
Arkiv