en region i Koloniträdgårdsförbundet

Detta gör vi

STOCKHOLMS KOLONITRÄDGÅRDAR

är den region i Koloniträdgårdsförbundet som har flest medlemsföreningar, och vi hanterar de frågor som är lokala för koloniträdgårdsföreningar som arrenderar parkmark av Stockholms stad.

FORUM FÖR KOLONITRÄDGÅRDAR  är den plattform där representanter för Stockholms Koloniträdgårdar och stadens tjänstemän diskuterar fram vilka regler som ska gälla i frågor omkring bygglovshantering, utformning av växthus, dagstugor på odlingslotter, trädäck, gränsdragning mellan stadens och föreningarnas ansvar med mera.

STYRELSENS KOMMITTÉER  bidrar till att utveckla nyttan av medlemsskap i Stockholms Koloniträdgårdar genom att bevaka värderingsfrågor, ta fram förbättringsförslag för fritidsträdgårdarnas verksamhet, förmedla aktuell informationen via hemsidan och via ”Stockholms-Kolonisten”, anordna utbildningar för förtroendevalda och om miljödiplomering och bevaka samhällsfrågor som påverkar föreningar och deras medlemmar.

NATIONELLA OCH INTERNATIONELLA TRENDER  som rör trädgårdsodling i allmänhet och koloniverksamhet i synnerhet följs i regeringsförslag, utredningar och forskarrapporter.

Arrendeförhandlingar

Stockholms Koloniträdgårdar är Stockholms stads förhandlings/avtalspart i arrendefrågor, och medlemsföreningarna tillämpar därmed likvärdiga stadgar, värderingsprinciper och upplåtelseregler.

Värderingsfrågor

Värderingskommittén hanterar frågor som berör värderingar av kolonistugor, tar fram värderingsmallar och utbildar föreningarnas värderare. Prislistor och värderingsinformation revideras årligen i samarbete med Stockholms stad. Under perioden 1 maj–30 september kan föreningar som saknar utbildade värderade kan få hjälp av värderingskommittén.

En säljare som inte är nöjd med den egna föreningens värdering kan begära att Stockholms Koloniträdgårdas värderingskommitté utför en omvärdering, som därefter överlämnas till föreningens styrelse för godkännande. Det är föreningen som beställer omvärderingen, men kostnaden för (f n 2.100 kr) tas ut av säljaren. Skulle inte heller Stockholms Koloniträdgårdars värdering godkännas av säljaren återstår för denna att vända sig till Arrendenämnden i Stockholm för prövning.

Odlingslotter värderas inte inför byte av innehavare.

Mer information om värderingsarbetet finns under ”Föreningsinloggning”. Där finns även värderingsblanketterna. Glömt lösenordet? Mejla till info@fssk.se så sänds detta till föreningens postmottagare.

Kostnadsfria kurser för förtroendevalda

Varje år anordnar Stockholms Kolonträdgårdar kostnadsfria utbildningar för styrelsemedlemmar, värderare och valberedningar. Vi möjliggör även skräddarsydda föreningsutbildningar, bistår vid genomförandet av miljödiplomering och att anordna odlingsrelaterade föreläsningar.

Studiebidrag till föreningarna

Genom Stockholms Koloniträdgårdar kan medlemsföreningarna ansöka om bidrag att använda till studier i föreningens egen regi. Studieorganisatörerna anmäler vilka kurser de planerar för kommande säsong och därefter fördelas bidragssumman mellan föreningarna. När kurserna genomförts och inrapporterats betalas bidraget ut. I kursverksamheten samarbetar vi med Studiefrämjandet, som även hjälper föreningarna med studiecirklar, affischer och utskick.

Blanketter för ansökan/redovisning av studiebidrag finns under ”Föreningsinloggning”.  Glömt lösenordet? Mejla till info@fssk.se så sänds detta till föreningens postmottagare.

Bevakning av medlemsföreningarnas intressen

Stockholms Kolonträdgårar bevakar att befintliga koloniträdgårdsområden bevaras, att nya tillkommer och att planeringen följer Stockholms gröna strategi. När föreningar informerar oss om expropriationshot m m så snart de får höra talas om sådant kan vi alltså vara behjälpliga.

Politiker och tjänstemän vid stadens förvaltningar hålls fortlöpande informerade om koloniverksamhetens betydelse för stadens biologiska mångfald, grönområden, folkhälsan och integrering av nytillkommande stockholmare.

Medlemskap i Stockholms Koloniträdgårdar

Alla koloniföreningar som är medlemmar i Koloniträdgårdsförbundet ska också tillhöra en av förbundets regioner. Föreningar som arrenderar sin mark av Stockholm stad ansöker om medlemsskap i Stockholms Koloniträdgårdar genom att kontakta Koloniträdgårdsförbundet, kansli@koloni.org 

Möteslokaler i Kolonisternas Hus

Utan kostnad står möteslokaler i vårt hus vid Hornsbergs strand året runt till medlemsföreningarnas förfogande. I det största rummet finns plats för ca 20 personer, och det mindre rymmer 9 personer. I trädgården finns en uteplats under spaljétak. Pentry och toalett finns förstås också.

Adressen är Hornsbergs Strand 20 i Stockholm. Dit kommer man med buss 65 eller med T-bana till Stadshagen.

BOKA LOKAL via e-post till info@fssk.se

Sök
Arkiv