en region i Koloniträdgårdsförbundet

Ekerö

Nibbla Koloniträdgårdsförening

126  stuglotter
Karta: Eniro
Hemsida: www.nibbla.se
Intresselistan: Monica Serrander, 073-33 89 590

 

Sök
Styrelsen informerar

NYA OMRÅDEN FÖR ODLING

FSSKs styrelse har ansökt om markanvisning för nya odlings- och kolonilotter. 5 platser som är lämpliga har pekats ut, och på några av dem skulle flera områden kunna anläggas. Staden har svarat oss genom att utse handläggare för respektive stadsdel.

Arkiv