en region i Koloniträdgårdsförbundet

Hur blir jag kolonist?

Varje förening ansvarar för sina egna intresselistor och intresseanmälan ska lämnas till respektive förening. För att kunna få en kolonilott krävs att du är mantalsskriven inom Stor-Stockholm och att föreningen antar dig som medlem.

Odlingslotter Vi har 40 föreningar med ca 4 000 odlingslotter. Några stugföreningar tillhandahåller också odlingslotter. Odlingslotterna kan vara 75-200 kvm stora. Årsavgiften inkl. arrendeavgiften varierar mellan 400-800 kr per år. Till detta kan tillkomma inträdesavgift. Det råder byggförbud på odlingslotter. Verktygslåda, växthus eller spaljé kan dock byggas enligt föreningens anvisningar.

Det finns lediga odlingslotter för omgående tillträde, speciellt utanför tullarna. På vissa håll kan man få vänta 1-2 år för att få en odlingslott.

Kolonistugor 34 föreningar är s.k. stuglotter, tre av dessa föreningar är ”Fjärrkolonier”. De finns i andra kommuner, på mark som ägs av Stockholms Stad. Kolonilotten arrenderas av föreningen och för stugan får man betala enligt hembudsprincipen. Föreningens värderingsmän värderar stugan enligt FSSK:s prislistor vid varje försäljning. Priserna varierar mellan 70 000-250 000 kr inom Stor-Stockholm. Stugpriserna i fjärrkolonier är ännu högre eftersom stugorna och tomterna som regel är större än i staden. Till detta tillkommer årlig arrendeavgift och föreningsavgift som varierar mellan 3 500-5 500 kr. Inträdesavgift och årlig avgift för att stå på intresselistan kan förekomma.

Tillgången för kolonistugor varierar, väntetiden utanför tullarna är 2-10 år. Vill du ha stuga innanför tullarna så är väntetiden ca 15-20 år.

Sök
Arkiv