en region i Koloniträdgårdsförbundet

Frågor och svar

Här följer några av de mest förekommande frågorna och svaren på dessa.

Hur får man en kolonilott?
Genom att kontakta de föreningar som man är intresserad av och anmäla sig till deras intresselista. Det finns inget centralt kösystem, varje förening ansvarar för sin intresselista.

Vad innebär intresselistan?
För att kunna anmäla sig till intresselista måste man vara mantalsskriven i Stor-Stockholm.
Intresselistan är ingen strikt kölista, föreningen har rätt att prioritera bland de sökande,
t ex kan unga barnfamiljer ibland få förtur.
Många föreningar tar en årlig avgift för intresselistan.

Är det långa väntetider?
I innerstaden är väntetiderna upp till 20 år.
I förorterna varierar väntetiderna mellan 2-10 år för koloniträdgårdar d.v.s. kolonilott med stuga.
Väntetiderna för fritidsträdgårdar, d.v.s odlingslotter utan stuga varierar också. På vissa områden går det att få en odlingslott omedelbart, medan man får vänta några år på andra.

Vad kostar det att skaffa en kolonilott?
En odlingslott kostar 400 – 800 kr per år i medlemsavgift till föreningen. Arrende, vatten
o s v ingår oftast i avgiften.
Inträdesavgift kan vara 100-300 kr.
En kolonilott med stuga kostar ca 2 500-5 000 kr per år.
Stugan köper man. Föreningarna som tillhör FSSK tillämpar hembud. Detta innebär att säljaren hembjuder sin stuga till föreningen för försäljning. Föreningen värderar och fastställer stugans värde enligt FSSK:s prislista. Detta värde inkluderar träd, buskar, plattgångar mm.
Därefter säljs stugan till någon som står på föreningens intresselista.
Stugorna kostar mellan 70 000 –250 000 kr beroende på standard.

Sök
Arkiv