en region i Koloniträdgårdsförbundet

Informationskommittén, minnesanteckningar 22 jan 2018

Minnesanteckningar från mötet den 22 jan 2018

Plats: Kolonisternas Hus

Närvarande: Inger Adolfsson, Marita Anundi Magnusson, Anne-Christine Ekgren, Lennart Engstrand, AnneKristin Johansson och Anna Greta Stenung

 

  1. Anne-Christine öppnade mötet och förslaget till dagordning godkändes.
  2. Kommitténs text till verksamhetsberättelsen 2018 diskuterades och fastställdes.
  3. Verksamhetsplanen för 2018 diskuterades och fastställdes enligt följande:

–  Kommittén ska genomföra den omfattande uppgraderingen av hemsidan.

–  Så snart arbetet med hemsidan godkänts av styrelsen ska medlemsföreningarna informeras om förändringarna och få årets kod till ”Föreningsinloggning”.

–  Foldrar till Nordiska Trädgårdar ska tas fram – den ena för att locka nya kolonister till våra föreningar, den andra för att flera koloniföreningar att bli varse vilka fördelar det innebär att vara medlemmar i FSSK. De här foldrarna kan också komma till användning vid Urban Garden senare i år.

–  Kommittén ska vara beredd på att även i övrigt bidra till FSSKs aktivitet vid Urban Garden.

–  Ett fungerande register över mottagare av information i medlemsföreningarna ska tas fram i samarbete med Koloniträdgårdsförbundet.

–  Hemsidan ska hållas aktuell.

 

  1. Aktualiseringen av hemsidan diskuterades. Lennart och Anna Greta bearbetar förslaget under v 4, och därefter skickas det ut till styrelsen så att den kan ta ställning till det vid mötet den 5 februari.

 

  1. Kommittén träffas nästa gång torsdagen den 1 mars kl 18 i Kolonisternas Hus.
Sök
Arkiv