en region i Koloniträdgårdsförbundet

Forum för Koloniträdgårdar

Forum för Koloniträdgårdar är en mötesplats för information och samarbete om
kolonifrågor mellan Stockholms stad och FSSK. Forumet kom till efter beslut i
Stockholms kommunfullmäktige. I Forum för Koloniträdgårdar diskuteras
kolonifrågor direkt med tjänstemän från olika förvaltningar i staden. Ett övergripande
ansvar för kolonifrågor har Stockholms stad lagt på Trafikkontoret, som också är
sammankallande. Normalt möts parterna två gånger per år. Exempel på frågor som
diskuterats är bygglovshantering, växthusutformning, dagstugor på odlingslotter,
trädäck/altan, gränsdragning mellan reinvestering (staden ansvarar) och underhåll
(föreningens ansvar) samt revidering av skriften ”Leve koloniträdgården”.

FSSKs uppfattning är att Forum för Koloniträdgårdar är ett viktigt och användbart
samverkansorgan om koloniträdgårdsfrågor med markägaren.

Sök
Arkiv