en region i Koloniträdgårdsförbundet

Kommittén för Framtidsfrågor

verkar på uppdrag av FSSKs styrelse för att befintliga koloniområden bevaras och att nya områden tillkommer. Kommittén följer planeringen av större utbyggnadsområden och tillkomsten av en ny grönstrategi för Stockholm. Kommittén har kontakter med politiker och tjänstemän vid stadens förvaltningar samt följer utredningar, regeringsförslag och forskarrapporter om ökade möjligheter för odling i staden.

Kommittén, som även följer nationella och internationella trender inom kolonirörelsen, ger förslag till styrelsen om hur koloniverksamheten kan utvecklas och hur man kan utveckla nyttan av ett medlemskap i FSSK.

Conny Mörke, sammankallande
Bäverbäcksgränd 15 1tr 124 62 Bandhagen
Hemförening: Snösätra Norra
Mobil: 073-581 77 15
e-post: conny.morke@telia.com

Urban Ryadal
Björngårdsgatan 16 A 118 52 Stockholm
Tel. 08-641 66 79.
Hemförening: Södra Tantolunden

Kristina Lindskog
Hemförening: Dalen

Christian Björk
Hemförening: Dianelund

Lena Berg
Hemförening: Skarpnäck

Lennart Pöppel, adjungerad
Hemförening: Odlaren

Sök
Arkiv