en region i Koloniträdgårdsförbundet

Jordinfo

I sin bok Den goda jorden (Prisma) skriver Philippe Plöninge: ”Att få odla i en fulländad jord har antagligen alltid varit odlarens högsta önskan. Den goda och bördiga jorden får man dessvärre sällan till skänks. Eftersom matjorden är en levande miljö i kontinuerlig omvandling kan den goda jordens kvalité aldrig vara för evigt om man inte aktivt arbetar för att förbättra eller åtminstone bibehålla den. Idealjorden är inte en existerande färdig produkt som kan köpas utan ett önskvärt mål som odlaren genom idogt arbete så småningom kan nå. Att vara odlare har aldrig enbart inneburit sådd, plantering och skörd av allehanda växter utan innebär också att man främst är en insiktsfull och skicklig förvaltare av jordens bördighet.”

Matjorden i vårt koloniland kan innehålla 10 miljarder bakterier och mikroorganismer per gram jord! Detta gör jorden levande och näringsrik. Grönsakerna vi odlar tar upp näringen från jorden som de växer i. Ju näringsrikare jord desto näringsrikare grönsaker. Med andra ord: Det går inte att tillverka matjord. Visst går det att odla grönsaker enbart i ”köpejord” och växterna kan till och med blir stora och fina. Men det mesta är vatten som binds upp av salterna i NPK.

Just nu är det på modet att odla i säckar, kassar och pallkragar. I tidningar och på TV ser vi hur man häller jord ur säckar i alla möjliga behållare och vips, har man ett prunkande grönsaksland. Då väcks frågan, vad är det i säckarna?

Att tänka på när man köper jord i säckar:

  1. I ett koloniområde som är miljödiplomerat har odlarna förbundit sig att odla utan handelsgödsel (NPK) och bekämpningsmedel.
  2.  Säckarnas innehåll varierar från tillverkare till tillverkare och även från leverans till leverans.
  3. Vänd på säcken och läs det finstilta. Står det mineralgödsel betyder det NPK. Står det naturgödsel är det troligtvis torv blandat med hönsgödsel. KRAV-märke på säcken ger bättre kvalité.
  4. Köpejord kan underlätta sådd och plantering men består till övervägande del av torv, som behöver mer vatten. Torv är närings- och kalkfattig vid brytning och därför tillförs det alltid näring i köpejord. Ren okomposterat torv ”stjäl” näring vid förmultning.
  5. Vill du ha långsiktig jordförbättring är barkmull ett bättre alternativ men egen kompost är naturligtvis allra bäst. Torven bryts ner snabbt och lämnar ingen jordförbättring efter sig.
  6. Torvbrytning är ett ingrepp i naturen och det tar lång tid för torven att återbildas. Barkmull är en restprodukt från skogsindustrin så den är bättre för miljön.

Alternativet är att ta kontakt med en mjölkbonde eller hästgård och få naturgödsel därifrån som man kan kompostera och förbättra jorden med. Betalar man frakten är de flesta gårdar glada att dela med sig.

Många av våra odlingsområden ligger på bördig åkermark. Sorgligt nog har det blivit en trend att försöka ”förbättra” denna med tvivelaktig processjord.

Maj-Len Komi, odlingsrådgivare i Föreningen Råcksta Fritidsträdgårdar, den 2 november 2013
Kommittén för Fritidsträdgårdar

Sök
Arkiv