en region i Koloniträdgårdsförbundet

Kommittén för Miljö och studier

Kommitténs e-post: miljo.studier@fssk.se

Gunilla Göran, Sammankallande

Mobil: 073-222 42 72
Hemförening: Skrubba

Christina Björklund
Mobil: 070 – 734 74 51
Hemförening: OrhemTrekanten

Annelie Månsson, adjungerad
Hemförening: Listudden

Anders Värn
Hemförening: Skarpnäck

Therése Breisler
Hemförening: Iris

I kommittén deltar också
Kjell Eklind, Studiefrämjandet
Tel. 08-555 352 32
e-post: kjell.eklind@studieframjandet.se

Helene Ermerud
e-post: helene.ermerud@studieframjandet.se

 

Sök
Arkiv