en region i Koloniträdgårdsförbundet

Miljödiplomera din förening!

 

gronsakslandet

Miljödiplomering av koloniträdgårdsföreningar
– vill du veta mer?
Vi odlare vill vi ju ha tillgång till ren jord, rent vatten och ren luft för att få friska och hälsosamma grönsaker, bär och frukter.

Många av de stora globala miljöfrågorna som växthuseffekt, övergödning av vattendrag, försurning och utsläpp av giftiga ämnen, handlar om val i våra dagliga liv. Vi har som odlare en möjlighet att vara med och spela en positiv roll för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi kan precis som andra stadsodlare vara med och inspirera andra medborgare att välja ett hållbart liv.

Många av de stora globala miljöfrågorna som växthuseffekt, övergödning av vattendrag, försurning och utsläpp av giftiga ämnen, handlar om val i våra dagliga liv. Vi har som odlare en möjlighet att vara med och spela en positiv roll för att minska miljöpåverkan från vår verksamhet. Vi kan precis som andra stadsodlare vara med och inspirera andra medborgare att välja ett hållbart liv. Vi kan också vara en viktig partner för staden i olika hållbarhetsprojekt.

Hur kan vi göra det?
En metod är att miljödiplomera föreningen. Koloniträdgårdsförbundet hjälper din förening att miljödiplomera sig. I diplomeringen finns kriterier som gäller

• ekologisk odling
• hur vi bygger och underhåller våra stugor
• transporterar
• köper el och drivmedel
• väljer varor vid fester och utåtriktade aktiviteter
• mm
-dvs allt det som ger en positiv eller negativ miljöpåverkan.

Ni kanske redan håller på med biodling, anlägger ängar eller sätter upp humleholkar? Ni kanske redan idag har kommit långt och bara behöver jobba vidare med 2-3 frågor för att bli diplomerade.
Hur kommer man igång?

Samla en grupp av intresserade, titta på miljödiplomeringskriterierna och bjud gärna in någon från en diplomerad förening för att få råd och tips! Från förbundet får ni också tips och stöd.
Ett häfte med kriterierna för miljödiplomering och en kompletterande handledning kan laddas ned här Miljödiplomering häfte rev aug 2012.
Lycka till!

Sök
Arkiv