en region i Koloniträdgårdsförbundet

Tips på odlingsstudier till kolonister i Stor-Stockholm

Här är förslag om studier, listan kan göras mycket längre. Det finns olika behov i olika föreningar.

Vad behöver man lära sig?

GrundkunskaperKompostering Jordkvalité, lera eller sandjord Gödsling Miljövänlig odling Skadeinsekter KöksträdgårdenRotsaker Squash och pumpor Kryddor Sallads- och bladväxter Asiatiska grönsaker PrydnadsträdgårdBeskärning av fruktträd Beskärning av buskar Rosor Perenner Fruktsorter

Vad är inspirerande och roligt?

Temakvällar Tävling t ex i att odla fram största pumpan Växtbytardagar Studiebesök i andra trädgårdar Studiecirklar Föredrag Betonggjutning (ej odlingsrelaterat inget bidrag från FSSK)

Vad kan föreningens medlemmar bidra med?

I varje förening finns många personer som är kunniga inom olika områden. Inventera vilka dom är. De som tillfrågas brukar vilja ställa upp. Ofta måste man fråga flera gånger. Ordna temakvällar med kunniga kolonister som lär ut till andra. Se till att det blir trevligt med kaffe eller annat. De som lär ut kan få ersättning t ex 300 kronor för en kväll.

Ha kontakt med grannföreningar, där kan också finnas kunniga personer. Man kan ordna studier tillsammans med grannföreningar.

Hur får man föreläsare?

Expertkunskap kanske inte finns inom föreningen. Se listan över föreläsare! En del håller föredrag med bildvisning och en del kommer ut till koloniområdet och lär ut på plats. Arvodet för föreläsare på listan varierar mellan frivilliga bidrag och fem tusen för ett par timmar

Lokal för studier?

De föreningar som inte har eget föreningshus kan låna/hyra lokal av grannförening. På www.fssk.se finns alla föreningar. Kolonisternas hus kan man låna gratis

Var får man pengar till studier?

Det finns bidrag att få för studier. FSSK får statliga medel att fördela till föreningarna. Men det räcker tyvärr inte riktigt till alla önskade studier

Sök
Arkiv