en region i Koloniträdgårdsförbundet

Kommittén för Fritidsträdgårdar 20150108

Mötesprotokoll:
20150108 kl.18.00

Plats: Kolonisternas Hus / Hornsbergsstrand 20/ Stockholm

Närvarande vid mötet:
Lennart Pöppel, ordförande i FSSK
Conny Mörke, ledamot FSSK
Suke Luwavu, Suppleant FSSK
Maj-Len Komi
Mariam Andersson Klint

 1. Mötets öppnande: Conny Mörke öppnade mötet.
 2. Presentation: De närvarande presenterade sig.
 3. Stadsodling: Följande frågor kring stadsodling diskuterades:
  * att det är viktigt att kommunerna släpper mark för permanenta odlingsområden så att långvariga kontrakt med fritidsföreningar kommer till stånd.
  * likaså är det viktigt att kartlägga små odlargrupper i stan och de som får vetskap om dessa odlares existens kan meddela om dessa till Conny. Tanken är att ansluta stadsodlarna till förbundet och FSSK. Bättre kontakt med stadsdelen kan ge information om stadsodlargrupper.
  * Kommittén kommer att ha ansvaret för frågor om stadsodling och de olika stadsdelarnas agerande i denna fråga.
 4. Förslag på vad föreningen ska jobba med: Beslutades att Lennart ordnar träff med fritidsträdgårdsföreningar. Mötet uppdelas i norra sidans odlare och södra sidans odlare p g a utrymmesskäl.
 5. Övrigt Biodlarkontrakt efterfrågades. Conny hör med styrelsen.
 6. Conny avslutade mötet och meddela att han kommer att kalla till nytt möte framöver efter rapportering till styrelsen.

Vid protokollet:

Mariam Andersson Klint
20150115
I Stockholm

Sök
Arkiv