en region i Koloniträdgårdsförbundet

Nomineringar inför FSSKs årsmöte 2018

Dags att föreslå vilka ni vill se i FSSK:s styrelse, kommittéer och i förbundsrådet!

Läs valberednings brev

Nomineringarna/förslagen skickas snarast, eller senast den 28 februari 2018 till, valberedningen@fssk.se

 

Sök
Styrelsen informerar

Vill du hjälpa till i montern på Nordiska Trädgårdar 21-24 mars?

På Nordiska Trädgårdar samverkar FSSK med Koloniträdgårdsförbundet och FOR. Anmäl dig senast 28 feb till kansli@koloni.org om du kan hjälpa till med monterbygget/rivningen eller att stå i montern under några pass. Du kommer då att få en inbjudan till en informationsträff 13 mars.

Anmälan

Kurser/studiebidrag

Planerade utbildningar under våren 2019 Läs mer

Föreläsning invasiva växter 20/2

Arkiv