en region i Koloniträdgårdsförbundet

PRAKTISK MILJÖDIPLOMERING

Studiebesök på Långholmens koloniområde

Tillsammans med FSSK. Utomhusträff 29 maj kl. 18.00-20.00.
Innehåll: Föreningens miljöpolicy och –arbete, sjöbevattning, kompostering, att bli bivärd, odla biväxter.
Begränsat antal platser, anmäl dig snarast till annika.stigmark@studiefrämjandet.se

Sök
Styrelsen informerar

Framtiden för Kolonisternas Hus

Underhåll och drift av Kolonisternas Hus är dyrt i förhållande till användningen av lokalerna. Avtalet med Stockholms stad medför dock begränsningar i annan verksamhet. Därför har styrelsen beslutat att utreda bl.a. följande alternativ:
– 
Överlåta huset till Koloniträdgårdsförbundet.
 Överlåta/återlämna huset till staden med avtal som garanterar mötes/kontorslokaler för FSSK.
 Tillsammans med andra aktörer göra huset till ett museum om koloniträdgårdsrörelsen. 

Har du förslag på användning av huset? Lämna tips och idéer till info@fssk.se  Styrelsen kommer att ta upp frågan vid årsmötet.

Kurser/studiebidrag

Planerade utbildningar under våren 2019 Läs mer

VÄRDERINGSKURSEN 2019 
Kursinbjudan och aktuellt värderingsmaterial har sänts till din förenings styrelse. Kontakta den för mer information. 

 

Arkiv