en region i Koloniträdgårdsförbundet

PRAKTISK MILJÖDIPLOMERING

Studiebesök på Långholmens koloniområde

Tillsammans med FSSK. Utomhusträff 29 maj kl. 18.00-20.00.
Innehåll: Föreningens miljöpolicy och –arbete, sjöbevattning, kompostering, att bli bivärd, odla biväxter.
Begränsat antal platser, anmäl dig snarast till annika.stigmark@studiefrämjandet.se

Sök
Styrelsen informerar

NYA OMRÅDEN FÖR ODLING

FSSKs styrelse har ansökt om markanvisning för nya odlings- och kolonilotter. 5 platser som är lämpliga har pekats ut, och på några av dem skulle flera områden kunna anläggas. Staden har svarat oss genom att utse handläggare för respektive stadsdel.

Kurser/studiebidrag

 

Planerade utbildningar under våren 2019 Läs mer

VÄRDERINGSKURSEN 2019 
Kursinbjudan och aktuellt värderingsmaterial har sänts till din förenings styrelse. Kontakta den för mer information. 

 

Arkiv