en region i Koloniträdgårdsförbundet

Skördefest på Årstafältet 25 aug.

Välkommen till Årstafältets koloniområdes

skördefest, lördagen den 25 augusti 2012, kl 11 – 16.

Läs mer

Sök
Styrelsen informerar

NYA OMRÅDEN FÖR ODLING

FSSKs styrelse har ansökt om markanvisning för nya odlings- och kolonilotter. 5 platser som är lämpliga har pekats ut, och på några av dem skulle flera områden kunna anläggas. Staden har svarat oss genom att utse handläggare för respektive stadsdel.

Kurser/studiebidrag

Planerade utbildningar under våren 2019 Läs mer

VÄRDERINGSKURSEN 2019 
Kursinbjudan och aktuellt värderingsmaterial har sänts till din förenings styrelse. Kontakta den för mer information. 

 

Arkiv