en region i Koloniträdgårdsförbundet

Välkommen till FSSK:s föreningssidor!

72 koloniföreningar är anslutna till FSSK, varav 42 är odlingslotter och resten bebyggda med stugor. Föreningarna är belägna på mark som ägs av Stockholms Stad inom själva staden, eller på mark som staden äger i andra kommuner. På följande sidor kan du se var föreningarna är belägna. Det är FSSK:s indelning av Stockholms koloniområden som  ligger till grund för sidindelningen.

Sök
Arkiv