en region i Koloniträdgårdsförbundet

Farstanäsets Stugförening

Föreningen ligger i: Farsta
Antal stugor: 38
Länk till karta:

Kontaktperson för intresselistan

Styrelsetelefon 0769-00 35 52

 

Spridda friluftsstugor i naturen. Ej odling.

En kulturhistorisk notis: ”År 1940 upplät staden delar av Farstanäset för camping. Farstanäset blev snabbt populärt. Men andra världskriget och beredskapstiden kom att kräva sitt av fastanäscamparna. Militären behövde all tältduk som gick att uppbringa i landet varför tälten kom att ersättas av små provisoriska ”tältstugor” av grönmålad masonit. De skulle ha ett enhetligt utseende och storleken begränsades till ca 8 kvm. Till att börja med monterades den lilla masonitstugan ned i september, vid säsongens slut. Ofta tingade man på samma plats till nästa vår, då stugans delar sattes upp igen. Så småningom blev stugorna stående över vintern och permanentades på olika sätt. En del stugor har bytts till eller ersatts med nyare stugor, typ Friggebodar. Många av de omkring 40 små stugor som än idag ligger kvar, utspridda i naturen längst ute på Farstanäsets sydligaste udde, har trots allt bevarat sin ursprungliga provisoriska karaktär med grönmålade masonitväggar och papptak, fortfarande med endast sommarvattenledning och utan avlopp eller el. Stugområdet, som inte har någon motsvarighet i stockholmstrakten, berättar om hur de som på 1940-talet inte hade det så gott ställt ekonomiskt kunde lösa sitt fritidsboende alldeles inpå knuten av den framväxande storstaden.” Ur: Stockholm utanför tullarna, Nittiosju stadsdelar i ytterstaden, red Göran Söderström, Stockholmia förlag, 2003

Sök
Arkiv